Καριέρα στη Goldprint

Αν ενδιαφέρεστε για καριέρα στη Goldprint, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@goldprint.gr

Η Goldprint θεωρεί πως μια πετυχημένη πορεία δεν απεικονίζεται μόνον σε αριθμούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως στην ειλικρίνεια και τον σεβασμό προς τους εργαζομένους, τους πελάτες και κατά συνέπεια προς το κοινωνικό σύνολο.

Η πολιτική Ανθρωπίνου Δυναμικού της Goldprint αναγνωρίζει ότι οι υπάλληλοί της είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Η Goldprint μέσα από έναν Κώδικα Δεοντολογίας αποσκοπεί στην δίκαιη και ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων της, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, θρησκείας γλώσσας κλπ.

Κάθε εργαζόμενος στην Goldprint δικαιούται το σεβασμό και την ειλικρίνεια τόσο από τους συναδέλφους του όσο και από τους συνεργάτες της εταιρίας και έχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης.

Η Goldprint, πρεσβεύει και μάχεται για την παροχή άριστων συνθηκών εργασίας με τα απαραίτητα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας και με σεβασμό προς τον εργαζόμενο και το περιβάλλον.

Αποστολή Βιογραφικού